ตรวจสุขภาพพื้นฐาน ตรวจอะไรกันบ้าง

การตรวจสุขภาพประจำปี ถือเป็นการประเมินสภาพร่างกายของเรา

สภาพภายนอกที่ดูแข็งแรงปกติ แต่ภายในอาจกำลังเจ็บป่วย หรือเกราะป้องกันที่เคยแข็งแรงกำลังทรุดตัวลงไปแล้วบ้างบางส่วน หากเราไม่สังเกต หรือตรวจเจาะลึกเข้าไปดู อาจเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตได้